Obr: m_r1_c2.jpg

O nás  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Plzeňské služby s.r.o. jsou se svojí více jak 20 letou historií velmi zkušeným a profesionálním partnerem pro každého svého zákazníka v oblasti poskytování služeb od dodání a provozování tepelných zařízení (především plynových kotelen), dodávky tepla a teplé vody, až po rozúčtování topných nákladů. V současné době, kdy jsme se stali dceřinou společností Plzeňské teplárenské a.s., je naším úkolem připojit na teplo a teplou vodu každého klienta, který není v dosahu centrálního rozvodu Plzeňské teplárenské a.s. V posledních letech spolupracujeme úspěšně s většinou developerů, kteří staví nové bytové nebo multifukční objekty v Plzni a jejím okolí a stáváme se dodavatelem tepla a s tím souvisejících služeb koncovým zákazníkům.. Společnost je držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie.

Předměty činnosti


Nabízíme komplexní řešení v oblatech :Jak je patrné z výše uvedených činností, společnost je schopna zajistit rozhodující objem služeb související s dodávkou tepelné energie pro bytové domy.


Strategickým záměrem společnosti je nadále rozšiřovat tento okruh služeb bezprostředně souvisejících s dodávkou tepelné energie s cílem zvýšení komfortu svým klientům.
pdf Nabídka ke staženíOkénko do historie


Společnost Plzeňské služby s.r.o. byla založena společností Plzeňské služby a.s. v polovině roku 2007 za účelem zajištění výkonu správy bytového a nebytového fondu.

S účinností od 1. července 2011 došlo k podstatnému rozšíření nabízených služeb společnosti Plzeňské služby s.r.o., do společnosti přešlo více jak 40 pracovníků ze společnosti Plzeňské služby a.s., která následně fúzovala se společností Plzeňská teplárenská, a.s. Okruh zajišťovaných činností se rozrostl o provozování tepelných zařízení a další energetické služby.

V polovině roku 2018 došlo k odštěpení útvaru správy bytů do nově vzniklé společnosti

V současné době se Plzeňské služby s.r.o. jako dceřiná firma Plzeňské teplárenské a.s. zaměřují především na službu rozúčtování nákladů na teplo, TV a SV mezi konečné příjemce služeb a na dodávku a provozování tepelných zařízení, především plynových kotelen.
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022