Obr: m_r1_c3.jpg

Legislativa  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

Legislativa a odkazy


Na této stránce Vám nabízíme zajímavé dokumenty ke stažení a www odkazy související s dodávkou, rozúčtováním a distribucí tepla, studené vody a teplé vody.

Dokumenty ke stažení


Vyhláška č.269/2015 Sb. ze dne 16. října 2015

      Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se       stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé       užitkové vody mezi konečné spotřebitele.INFORMACE K POVINNÉ INSTALACI POMĚROVÝCH MĚŘIDEL

      Vzhledem k novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která stanovuje povinnost

      osazení vnitřního tepelného zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

      konečným uživatelům od 1. ledna 2015


 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.372/2001 Sb. ze dne 12.října 2001

      Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na

      tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné uživatele

 

 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj
      k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002

 

K prohlížení  (.PDF) nutno stahnout a naistalovat prohlížeč Adobe AcrobatInternetové odkazyInfo portál

Teplárenské sdružení České republiky

Český hydrometeorologický úřad

Asociace rozúčtovatelů

Brunata Metrona Mnichov

Ministerstvo pro místní rozvoj

Geografický informační systém města Plzně GIS

Portál veřejné správy České republiky
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022