Obr: m_r1_c7.jpg

Kogenerace  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

NAŠE SPOLEČNOST JE PŘIPRAVENA


  • vypracovat návrh řešení tepelného hospodářství „na míru“ a zajistit financování celého zařízení. V případě možnosti, využít prostředky z fondů EU nebo MŽP
  • provozování zařízení
  • non-stop servis a dispečink

Kogenerace – dokonalá přeměna energie

Kogenerační jednotky (KJ) jsou zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Hlavní předností kogenerační technologie je vysoká účinnost výroby energie a výrazná úspora paliva oproti výrobě oddělené, což má nezanedbatelný vliv na ekologii i ekonomiku výroby.

Elektřina i teplo z jednoho zdroje

Elektřina vyrobená v kogenerační jednotce se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo výrobě technologického tepla.

Energie pro případ nouze

Kogenerační jednotky také slouží jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.

Porovnání účinnosti oddělené a kogenerační výroby elektrické energie a tepla


Návrh a analýza kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky mají použití téměř ve všech známých provozech v našem běžném životě. Od rodinných domků, tedy minimálních výkonových řad až po velké průmyslové soustrojí o výkonech ve stovkách MWt. Typickými příklady jsou například nemocnice, sociální zařízení, blokové kotelny s centrálním zásobováním tepla, bazény atd. Instalace KJ je většinou spojena s kompletní modernizací buď starší plynové kotelny nebo totální rekonstrukce uhelné kotelny.

Po vytipování vhodné lokality, souhlasu majitele s modernizací stávajícího tepelného hospodářství – instalací kogenerační jednotky, je prvním nejdůležitějším krokem informace o možnosti vyvedení výkonu do distribuční sítě! Když jsou splněny tyto dvě podmínky, je velmi důležitá správná volba výkonu osazované KJ.

Typický příklad průběhů denních potřeb tepla a teplé vody v bytovém domě

Na základě našich měření je průběh denního odběru tepla následující:

         Průběh denního odběru teplé vody:
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022