Obr: m_r1_c7.jpg

Provozování tepelných zařízení  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

Specializujeme se na dodávky a provozování tepelných zařízení, a to jak vlastních, tak svěřených na základě příkazních, dříve mandátních smluv. Naším cílem je připojit na teplo a teplou vodu každého klienta, který není v dosahu centrálního rozvodu Plzeňské teplárenské a.s. Umíme zajistit vytápění pro malý rodinný dům, ale i pro velkou administrativní budovu. Kalkulujeme individuální ceny tepla dle rozsahu a velikosti projektu a s přihlédnutím k požadavkům zákazníka.

Pro developery nabízíme zajištění dodávky a provozování tepelných zařízení formou vlastní investice.

Přínosy naší nabídky:
 • Developer či vlastník ušetří finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit na pořízení nebo rekonstrukci tepelného zařízení.
 • Jako budoucí provozovatel a dodavatel tepelné energie zcela přebíráme financování výstavby nového anebo rekonstrukce stávajícího TZ.
 • Přebíráme kompletní odpovědnost za provoz tepelného zařízení a garantujeme kvalitu a stabilitu dodávek tepelné energie se zajištěním bezpečného provozu včetně provádění všech zákonem stanovených zkoušek a revizí.
 • Smluvní cenu za tepelnou energii stanovíme transparentním způsobem.
 • V případě nespokojenosti budoucího odběratele je možné smluvní vztah vypovědět.Modelové případy v případě výstavby nových objektů:
 • Investujeme vlastní finanční prostředky do nového tepelného zařízení.
 • Realizujeme vlastní dodávku technologií, které budeme následně provozovat a zajišťovat rozvod tepelné energie do objektu.
 • Odkoupíme již hotovou kotelnu od developera.
Foto PK Panorama Bolevák


Modelové případy v případě starší výstavby:
 • Investujeme vlastní finanční prostředky do rekonstrukce a modernizace tepelného zařízení.
 • Odkoupíme a následně budeme provozovat již realizované kotelny.
 • Na základě nájemní smlouvy budeme provozovat již realizované kotelny.Foto PK Horní Bříza


Smluvní zajištění:
 • Smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene), kterou provozovatel a majitel technologie získá právo k využívání a přístupu k prostoru, kde bude umístěna tepelná technologie.
 • Dohoda o odděleném vlastnictví k instalované tepelné technologii, na základě které bude budoucí provozovatel a investor předmětné technologie jejím vlastníkem.
 • Smlouva na dodávku tepelné energie s podmínkami, které vymezuje energetický zákon a s ujednáním o možnosti odstoupení od smlouvy


 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 29.6.2021