Obr: m_r1_c6.jpg

Novinky  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

 Úsporný tarif pro naše odběratele

09.09.2022


Informace k podpoře úsporného tarifu pro zákazníky, kterým dodáváme teplo z centrálního zdroje (plynová kotelna, předávací stanice, tepelné čerpadlo).


Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek, který vám pomůže s platbami za energie, v našem případě za teplo. Tento příspěvek se týká pouze domácností, tedy bytových jednotek a rodinných domů určených k bydlení. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určuje vládní nařízení. 


Příspěvek za námi dodávané teplo se týká takzvané Druhé vlny úsporného tarifu a jedná se o podporu na příští rok. Výše jednorázového ročního příspěvku je vládou stanovena na 4 500 Kč za domácnost/bytovou jednotku. Dle vládního nařízení vám bude podpora zohledněna při nejbližších zálohových platbách neprodleně poté, co ji obdrží naše společnost jako dodavatel (předpoklad je po 1. únoru 2023).

Každý náš zákazník, který má s námi uzavřenou smlouvu k 30. září 2022, a který si chce nárokovat tento příspěvek, bude povinen nahlásit a zaslat informaci o počtu domácností/bytů využívaných k bydlení na daném odběrném místě. Tuto informaci nám bude nutné zaslat, dle připravovaných instrukcí, nejpozději do 30. listopadu 2022. Nejtypičtější jsou asi SVJ či družstva, spravující více bytových jednotek.

Aktuálně připravujeme co nejjednodušší systém a způsob administrace celého procesu. V nejbližší době vás budeme informovat s podrobnými instrukcemi postupu.

  

Základní informace:

  • Týká se pouze domácností/bytových jednotek určených k bydlení (ne pro podnikatelskou činnost apod.)
  • Podpora je určena pro rok 2023
  • Výše podpory je stanovena na 4.500 Kč/domácnost/rok
  • O podporu je nutné u nás zažádat do 30. 11. 2022
  • Způsob žádosti připravujeme a budeme vás informovat

 

Více informací o úsporném tarifu lze čerpat z tiskové zprávy MPO „Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO“. Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

01.08.2022

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 08. 2022 dochází ke změně dosavadního názvu naší společnosti Plzeňské služby s.r.o. na Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. (dále jen „Společnost").
V důsledku změny názvu Společnosti se tak s účinností od 01. 08. 2022 mění i fakturační údaje Společnosti, které nově zní:

Název: Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o.
sídlo: Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
IČO:27980502
DIČ:CZ27980502

Ostatní údaje Společnosti, jako je např. identifikační číslo Společnosti, sídlo Společnosti, bankovní spojení a telefonické spojení zůstávají nadále beze změny. Emailové adresy Společnosti se stávající doménou „plzenskesluzby.cz" zůstávají nadále platné, a to po přechodnou dobu 1 roku, v nejbližší době dojde k přechodu na novu doménu „ptes.cz". O této změně Vás budeme s dodatečným předstihem informovat.

Změna názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Společnosti.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat, abyste při komunikaci s naší Společností již s účinností od 1.8.2022 užívali výhradně nový název naší Společnosti. U objednávek a daňových dokladů je rozhodným dnem datum uskutečnění zdanitelného plnění.

pdf Oznámení o_změně názvu obchodní společnosti Odstávky dodávek tepla a teplé vody

01.06.2021
Podívejte se na přehled plánovaných i neplánovaných odstávek v dodávkách tepla (z důvodu rokonstrukcí a oprav).

 Nabídka na provozování tepelných zařízení

05.03.2021

Nechte si od nás vypracovat nabídku na dodávku a provozování tepelného zařízení. Více informací v produktové nabídce..

 Aktualizovaný přehled venkovních teplot od roku 1994

01.10.2020

 Rozúčtování služeb - základní pojmy

30.09.2020
Snažíme se Vám přiblížit problematiku rozúčtování služeb ...

 Zákaznická zóna

29.05.2017
Na portále www.zakaznickazona.cz najdete :
  • Údaje o celkové fakturaci pro dodavatele ( fakturace tepla dle fakturačních -patních měřidel)
  • Rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie mezi konečné spotřebitele
  • Služba odstávky na SMS a další ..

Registrujte se pro zobrazení dat o využívaných službách.


Další informace :

Aktuality ve společnosti O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022